Vyhledávání


Kontakt

SDH Soběšovice
Soběšovice 45
739 38
IČO: 64122204

Starosta:
Jiřina Sýkorová
E-mail: jisykorka@seznam.cz
Telefon: 603 314 872
Datová schránka: ein8w8u

Velitel:
Petr Chrobok
E-mail: chrobok.peta@seznam.cz
Telefon: 603 465 486

Anketa

Líbí se Vám naše nové stránky?

Naši sponzoři 

 

Historie SDH Soběšovice

Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Soběšovicích se konala 14.února 1926 ve 14:00 hod. u p. Bernata Mrůzka za přítomnosti bratra Karla Skarky - župního jednatele a bratra Kubečky - župního vzdělavatele, několika hostů z okolních sborů a asi 50-ti členů hodlajících do nového sboru vstoupit. Na pořadu schůze bylo zvolení prozatímního výboru, předsedy schůze a zapisovatele a ujednání data první schůze zatímního výboru.

                      Schůzi zahájil starosta obce p. Karel Kičmer a řekl několik vět o důležitosti existence sboru dobrovolných hasičů v Soběšovicích. Předsedou schůze byl jednohlasně zvolen pan Josef Krůček, zapisovatelem Karel Klíma. Po jednateli hasičské župy Český Těšín se slova ujal vzdělavatel župy pan Kubečka. Stručně vylíčil dějiny hasičstva od odb založení, udal cestu, jakou by se měl hasičský sbor ubírat, podotkl, jaký úkol na sebe každý člen sboru bere a rozebral hlavní zásadu hasiče - ukázněnost: ,, Cvičení činných členů musí být pravidelné, neboť úkol hasičů je velmi těžký a láska k bližnímu budiž jedinou odplatou každého bratra hasiče." Poté proběhly volby do prozatímního výboru a všemi hlasy bylo zvoleno 7 bratří a to : Josef Krůček, Karel Slanina, Václav Mach, Karel Klíma, Karel Papala, Josef Březina a Otto Čapek.

                     Činnost sboru se rozběhla po všech stránkách tak, jak to nejlépe šlo. Samozřejmě tenkrát stejně jako dnes o všem rozhodovaly finance. Za účelem zhotovení  pracovních obleků byl pozván krejčí -bratr Dudek. Členové výboru se usnesli na ceně 85 kč za jeden oblek. Mnohem dražší ale byla ostatní výstroj a výzbroj. Celkový rozpočet byl zkalkulován na 9.555 kč. Na úhradu měli členové výboru cca 6.000 kč a která věc ustoupí, zda obleky či výzbroje, o tom rozhodla členská schůze.

                     První oficiální cvičení proběhlo ihned po ukončení 5-ti denního školení v Šenově. V tomto období byla utvořena komise, která měla za úkol zpracovat plán obce Soběšovice za účelem zakreslení všech studní a vodních nádrží,ze kterých by bylo možné čerpat vodu jak strojem tak i putnami. 8 května 1926 v 19:00 se v Soběšovicích konala první Floriánská zábava u bratra Mruzka.

                     Následující rok po založení sboru byl přijat návrh na zakoupení nové stříkačky, ale protože se nedostávalo peněz, bylo v návrhu uvedeno,aby každý člen sboru za půjčku ručil majetkem alespoň 100 kč. V zápisech se stále vedly spory o tom, zda mají zakoupit stříkačku starší nebo novou. I když byl schválen návrh bratra Papaly na zakoupení nového stroje, během krátké doby vyhledal tehdejší velitel bratr Ruml stříkačku starší a tak nakonec byla 30.června 1927 zakoupena a dovezena stříkačka z Ráje u Českého Těšína. Ta tehdy stála 15.500 kč.

75 let Sboru dobrovolných hasičů v Soběšovicich

 

Alamanach_75 let_SDH.pptx (8335426)

 


http://www.sdh-darkovice.cz/upload/Download/V_mladi_jsem_se_ucil_hasicem.mp3